HTTP/1.0 200 OK Cache-Control: no-cache
Menu
English languageJęzyk polski


Dla nas ochrona transportu jest priorytetem.

Utrata transportu naraża firmę na znaczne straty. Więc jak temu zapobiec?

Odpowiedzią jesteśmy my.

Portal TransEuroSec powstał z myślą o tych, którzy swoje życie zawodowe związali z transportem, spedycją oraz logistyką. Stworzony przez nas Serwis ma na celu służenie Państwu pomocą w wyborze partnerów, jak również zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka występującego przy powierzaniu przewoźnikom ładunków wysokowartościowych.

W dzisiejszym świecie prowadzenie biznesu bez dostępu do informacji jest trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Dlatego też oferujemy Państwu możliwość uczestnictwa w naszym projekcie. Jesteśmy firmą specjalizującą się w dokonywaniu sprawdzeń wiarygodności kontrahentów biznesowych w branży transportowej, jak również weryfikacji otrzymywanych informacji i dokumentacji, zabezpieczaniu transportów wysokowartościowych, tworzeniu koncepcji zabezpieczeń dla klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Gwarantujemy rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych nam usług.

Każdy ma jakieś koncepcje.

Tylko czy są one skuteczne? Przedstawiamy nasze propozycje.

Zabezpieczenie ładunku

Zabezpieczenie ładunku

Pierwsza "kula u nogi"

Firma Contra Pro Consulting opracowuje koncepcje zabezpieczeń dotyczących przewozów ładunków wysokowartościowych, a w szczególności:
- artykułów tytoniowych,
- telefonów komórkowych,
- sprzętu RTV,
- biżuterii,
- antyków,
- kosmetyków.

Opracowywane koncepcje oparte są na wieloletnich doświadczeniach wynikających ze współpracy z organami ścigania oraz z towarzystwami ubezpieczeniowymi z całej Europy.
Należy pamiętać, że towar wysokowartościowy pozostaje w zainteresowaniu międzynarodowych grup przestępczych, w swoich działaniach przygotowują się do popełnianego przestępstwa korzystając z najnowszych osiągnięć techniki. Jednakże równie istotnym elementem, który stwarza możliwość popełnienia przestępstwa jest czynnik ludzki. Wdrożone przez firmę TransEuroSec koncepcje ochrony ładunku pozwalają na zminimalizowanie ryzyka utraty ładunku.

Zabezpieczenie magazynów

Zabezpieczenie magazynów

Druga "kula u nogi"

Firma Contra Pro Consulting wyspecjalizowała się w tworzeniu koncepcji zabezpieczeń magazynów, w których znajdują się towary wysokowartościowe:
- artykuły tytoniowe,
- telefony komórkowe,
- sprzęt RTV,
- biżuteria,
- antyki,
- kosmetyki.

Należy pamiętać:
"Nie jest sztuką zabezpieczyć duży obiekt, lecz sztuką jest zabezpieczyć obiekt mały, ale o dużej wartości."

Tworzone przez nas koncepcje zawierają zabezpieczenia:
- elektroniczne,
- mechaniczne,
- osobowe.

Na życzenie klienta opracowaną przez nas koncepcję wdrażamy w życie. W pełni nadzorujemy jej realizację oraz późniejsze funkcjonowanie. Koncepcje przez nas wdrażane mają zastosowanie zarówno w salonach jubilerskich, jak również w dużych halach magazynowych.

Zabezpieczenie tras przejazdów

Zabezpieczenie tras przejazdów

O tym nie wspominamy...

Firma Contra Pro Consulting opracowuje szczegółowe plany tras przejazdów transportów wysokowartościowych na terenie całej Europy. Plan taki każdorazowo opracowywany jest w uzgodnieniu ze zleceniodawcą oraz towarzystwem ubezpieczeniowym.

Uwzględnione są w nim wszelkie czynniki mogące mieć wpływ na ryzyko utraty ładunku.

Nasze zabezpieczenia. Proste i efektywne!

1. Zbieramy informacje

Aby móc złożyć wszystko w całość, najpierw przeprowadzamy wywiad, zbierając wszelkie wymagane informacje o zabezpieczanym obiekcie.

2. Czas na koncepcje

Na podstawie zebranych informacji układamy plan zabezpieczenia, który składamy jako propozycję klientowi.

3. Łączymy zabezpieczenia

Po konsultacji z klientem przechodzimy do działania, łącząc obecne już zabezpieczenia z wprowadzaną koncepcją.

4. "Magicy" ;)

Z tego wszystkiego uzyskujemy pełne zadowolenie klienta, który ma pewność, iż zabezpieczonemu obiektowi nic nie zagraża.

TransEuroSec

W związku z narastającym zagrożeniem związanym z pojawieniem się na rynku fałszywych firm transportowych i spedycyjnych powstała firma TransEuroSec.

Zorganizowane grupy przestępcze specjalizują się w oszustwach transportowych, co w efekcie powoduje znaczne straty finansowe, a niejednokrotnie doprowadza firmy do zakończenia działalności gospodarczej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm transportowych oraz spedycyjnych związanych z bezpieczeństwem przewożonych ładunków, pragniemy zaoferować Państwu narzędzie służące do szybkiej weryfikacji wiarygodności przewoźników i firm transportowych.

Naszym celem jest, zapewnienie aby ładunek dotarł do miejsca przeznaczenia.

Wyszukiwanie przewoźników poprzez istniejące giełdy transportowe niesie za sobą ryzyko powierzenia ładunku oszustom, którzy doskonale poruszają się po mechanizmach działania takich portali.

Spedytorzy na chwilę obecną nie mają żadnych możliwości, aby dokonać skutecznej weryfikacji wszystkich danych oraz dokumentów firmy, która się do nich zgłosiła. Kolejnym ograniczeniem jest brak czasu, który potrzebny jest na dokładną analizę dokumentów przewoźnika. W konsekwencji wiąże się to z ryzykiem powierzenia ładunku firmie, która może okazać się "oszustem".

Z tego powodu każda z firm poddana zostaje przez nas szczegółowej weryfikacji, która uniemożliwi utratę ładunku. W tym celu wystarczy tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w serwisie TransEuroSec.

Po dokonanym sprawdzeniu otrzymujecie Państwo sprawozdanie z przeprowadzonej weryfikacji, która pozwoli Państwu na powierzenie ładunku wiarygodnej firmie. Proces sprawdzenia firmy trwa od 2 do 6 godzin. Dokonujemy sprawdzeń firm z całej Europy.

TransEuroSec formularz sprawdzający

Korzyści płynące ze współpracy z nami

Oferujemy Państwu:

  • możliwość dokonywania wiarygodnych i szybkich sprawdzeń firm przewozowych, którym zamierzają Państwo powierzyć ładunek,
  • otrzymywanie na bieżąco informacji o zaistniałych przestępstwach związanych z przewozem ładunków oraz o ich sprawcach,
  • wgląd w wykaz nierzetelnych firm przewozowych oraz spedycyjnych,
  • zapoznanie się z najnowszymi metodami i sposobami działań zorganizowanych grup przestępczych w branży transportowej,
  • przeprowadzenie czynności dochodzeniowych zarówno przed, jak i po zaistnieniu szkody,
  • wdrożenie najnowszych systemów satelitarnych zabezpieczeń transportów wysokowartościowych,
  • wdrożenie systemów mechanicznych i elektronicznych zabezpieczeń transportów wysokowartościowych,
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników na temat ryzyka związanego z przewozem towarów wysokowartościowych,
  • możliwość zmniejszenia składki ubezpieczeniowej.

Szkolmy swą kadrę...

Bo istotne są nie tylko zabezpieczenia

"Człowiek to największa inwestycja"

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów prowadzimy kompleksowe szkolenia kadr.

Do pełni współgrania w kwestii zabezpieczenia Państwa transportów, wymagana jest odpowiednio przeszkolona kadra pracownicza. Żaden system nie jest w stanie w pełni uchronić Państwa transportu od błędów ludzkich.

Z tego względu oferujemy Państwu możliwość eliminacji tego typu błędów poprzez szkolenie Państwa kadr.

Niestety transport został skradziony?

Pomożemy.

Firma Contra Pro Consulting w ramach swoich działań na zlecenie podmiotów prywatnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych prowadzi dochodzenia związane z ogólnopojętymi szkodami w transporcie drogowym. W toku prowadzonych dochodzeń zabezpieczana jest wszelka dokumentacja dotycząca określonego zdarzenia. Szczegółowo opisywane są przyczyny, przebieg i skutki danego zdarzenia pozwalające na przedstawienie rzeczywistej rekonstrukcji.

Firma Contra Pro Consulting ściśle współdziała z organami ścigania.

Oceń kontrahenta...

... i upewnij się, czy możesz mu zaufać

Dokonaj sprawdzeń i oceny kontrahentów z branży przed podjęciem z nimi stałej współpracy.

W ramach sprawdzeń dokonujemy:
- oceny słabych i silnych stron potencjalnych kontrahentów,
- ustalenia dotychczasowego dorobku firmy, pozycji w branży i strukturach gospodarczych, a także jej wizerunku na tle konkurencji,
- ustalenia możliwego stopnia zaufania i rzetelności osób z kadry kierowniczej firmy,
- analizy opinii partnerów, kontrahentów i konkurencji o danym przedsiębiorstwie, czy też osobie fizycznej,
- oceny kondycji finansowej, dyscypliny płatniczej, zdolności kredytowych,
- oceny legalności działania firm - wpisy, rejestry, koncesje, zezwolenia.

Ustalamy stopień wiarygodności i rzetelności spedytorów i kierowców zatrudnionych w branży TSL.

Oferujemy pomoc w ustalaniu składników majątkowych, form własności, obciążeń hipotecznych, zapisów w rejestrach sądowych i bankowych - zastawy, kredyty.

Jedyny taki...

Europejski system szybkiego reagowania

EuroTraffic

Firma Contra Pro Consulting ściśle współpracuje z niemiecką firmą Weiterer-Informationssysteme. Firma Weiterer-Informationssysteme rozpoczynała swoją działalność w branży telekomunikacyjnej od 1973 roku jako regionalny dostawca usług w zakresie systemów operacyjnych oraz urządzeń do transmisji danych drogą radiową. Od 1997 roku wprowadzono transmisję danych w sieci telekomunikacyjnej MPT- Trunking oraz GSM 900 + 1800 MHz w następujących sektorach: Publiczny Transport Osobowy (ÖPNV), drogowe materiały budowlane, komunikacja dostawcza i wiele innych, jako ich nieodłączny element.

Istnieje wiele systemów GPS, z którymi zorganizowane grupy przestępcze dają sobie znakomicie radę. Oferowane na rynku systemy zabezpieczają nasze pojazdy przed kradzieżą, jak również pozwalają na ich zlokalizowanie poza granicami kraju. Jednakże za pomocą tych systemów nie jesteście Państwo w stanie zadziałać szybko i skutecznie. Podstawową barierą, z którą borykają się te systemy, jest bariera językowa. Poszczególni partnerzy w danych systemach muszą ze sobą rozmawiać w tzw. trzecim języku, co znacznie utrudnia komunikację i zmniejsza szybkość przepływu informacji, a co za tym idzie, naraża na utratę pojazdu wraz z ładunkiem. Ponadto, odszukanie właściwej jednostki Policji, nawiązanie z nią kontaktu i przekazanie wszelkiej informacji, a tym samym nakłonienie jej do podjęcia natychmiastowych działań, graniczy z cudem. Cóż z tego, że widzimy nasz pojazd np. we Francji, kiedy nikt nie jest w stanie nam pomóc.

System Euro Traffic oferuje dla całego obszaru Europy 24 godzinną kontrolę nad pojazdem w czasie rzeczywistym. Nie ma takiego drugiego systemu w Europie. System posiada Centralę Alarmową w każdym państwie europejskim, zarówno w Europie Wschodniej jak i Zachodniej. W przypadku wystąpienia zagrożenia, interweniuje Centrala z danego kraju, w którym się ono pojawiło. Reakcja ta jest odpowiedzią na sygnał przesłany przez pojazd znajdujący się w tym kraju. W praktyce jest ona natychmiastowa.

Oczekiwania oraz potrzeby naszych Klientów są dla nas najważniejszym celem. EuroTraffic i FleetInfo gwarantują najwyższą jakość bezpieczeństwa w dziedzinie transportu. Nasze usługi świadczymy w ścisłej współpracy zarówno z naszymi firmami partnerskimi, jak i z naszymi Klientami.

Zamknij

Zajrzyj do nas, nasze drzwi są zawsze otwarte!

Nasze biuro:
Chojnicka 2
77-300 Człuchów

Mapa Pokaż mapę

Chcielibyśmy pozostać z Tobą w kontakcie

Masz pytania?

Będzie nam niezmiernie miło na nie odpowiedzieć. Nie krępuj się napisać do nas na e-mail [email protected] lub użyj formularza poniżej. Udzielimy możliwie wyczerpujących odpowiedzi.

“ System nie raz uratował mój transport. Nigdy nie spotkałem się z tak prostym zabezpieczeniem, a zarazem skutecznym. ”
Quote author

Paweł Kostkowski Spedition manager

Nasze biuro.

Chojnicka 2
77-300 Człuchów, Polska

[email protected]

+48 732 945 600

 

Współpracujemy z: